Prosciutto Artisan Wraps

Artisan Wraps

ITEM UPC: 708531-294799

INGREDIENTS: Fresh Mozzarella: Pasteurized Milk & Cream, Vinegar, Vegetable Enzymes, Salt. Prosciutto: Pork, Salt, Spices.

CONTAINS MILK

prosciutto AW nutrition facts

prosciutto AW barcode

 

Share